Velkommen til Detail-forum

Detail-forum er et tværfagligt netværk for ledere i dansk detailhandel og tilknyttede brancher. Dets formål er at orientere medlemmerne om nye tiltag i dansk og udenlandsk detailhandel, samt give dem mulighed for at udveksle erfaringer inden for netværkets rammer.
Detail-forum har hyppig mødeaktivitet, afholder seminarer og arrangerer studierejser og virksomhedsbesøg i ind- og udland. Netværket har sit eget medlemsblad, Orientering, med nyt om dansk og international detailhandel samt information til medlemmerne.
Et medlemskab af Detail-forum er personligt, og kontingentet for 2017 er kr. 1.950,00 (ekskl. moms) for et år. Der kan også tegnes et fordelagtigt firmamedlemskab, hvor 5 navngivne medlemmer kan indmeldes for i alt kr. 6.850,00 (ekskl. moms) om året.
Lyder dette som noget for dig? Så klik på dette link og udfyld formularen.