OM DETAIL FORUM

Detail forum er et tværfagligt netværk for ledere i dansk detailhandel og tilknyttede brancher. Dets formål er at orientere medlemmerne om erfaringer og nye tiltag i dansk og udenlandsk detailhandel, samt give dem mulighed for at udveksle synspunkter og erfaringer inden for netværkets rammer.

Detail forum blev stiftet i 1963 under navnet MMM Klubben og har mange aktiviteter, hvor emner af interesse for dansk detailhandel tages op. Detail forum har en hyppig mødeaktivitet, afholder seminarer og arrangerer studierejser og virksomhedsbesøg i ind- og udland.

Netværket har sit eget medlemsblad, Orientering, med nyt om dansk og international detailhandel samt meddelelser til medlemmerne. Detail forum har p.t. ca. 400 medlemmer, der – målt på omsætning – repræsenterer ca. 80% af dansk detailhandel, fra selvstændige købmænd og specialhandlere til kæder, kooperation, stormagasiner og interesseorganisationer.

Et medlemsskab af Detail forum er personligt, og kontingentet for 2018 er kr. 2.000,00 (ekskl. moms) for et år. Der kan også tegnes et fordelagtigt firma-medlemsskab, hvor 5 navngivne medlemmer koster i alt kr. 7.100,00 (ekskl. moms) om året.

Som medlemmer kan optages personer, der har sit virke i eller med tilknytning til detailhandelen.

Et medlemsskab skal dog i henhold til vedtægterne godkendes af bestyrelsen.

Du kan indmelde dig ved at kontakte Detail forums sekretariat på info@detail-forum.dk

Vedtægter for Detail forum

 

VIDSTE DU AT...

BESTYRELSEN I DETAIL FORUM

Jacob Bahne - lille

Jacob Bahne Sørensen

Bahne A/S

Eva Handest - lille

Eva Handest

Danica Pension

Helle Busck Fensvig

Arnold Busck

Jesper Loiborg

KFI A/S

Jens Thrane-Møller

Marketsquare

Vibeke Qvist

Frederiksberg Centret

Kim Lang Sørensen

NPV

Jan Wentzel

Paw Sko ApS


MEDLEMSLOGIN