OM DETAIL FORUM

Detail-forum er et tværfagligt netværk for ledere i dansk detailhandel og tilknyttede brancher. Dets formål er at orientere medlemmerne om erfaringer og nye tiltag i dansk og udenlandsk detailhandel, samt give dem mulighed for at udveksle synspunkter og erfaringer inden for netværkets rammer.

 

Detail-forum blev stiftet i 1963 under navnet MMM Klubben og har mange aktiviteter, hvor emner af interesse for dansk detailhandel tages op. Detail-forum har en hyppig mødeaktivitet, afholder seminarer og arrangerer studierejser og virksomhedsbesøg i ind- og udland.

Netværket har sit eget medlemsblad, Orientering, med nyt om dansk og international detailhandel samt meddelelser til medlemmerne. Detail-forum har p.t. ca. 400 medlemmer, der – målt på omsætning – repræsenterer ca. 80% af dansk detailhandel, fra selvstændige købmænd og specialhandlere til kæder, kooperation, stormagasiner og interesseorganisationer.

Et medlemsskab af Detail-forum er personligt, og kontingentet for 2018 er kr. 2.000,00 (ekskl. moms) for et år. Der kan også tegnes et fordelagtigt firma-medlemsskab, hvor 5 navngivne medlemmer koster i alt kr. 7.100,00 (ekskl. moms) om året.

Som medlemmer kan optages personer, der har sit virke i eller med tilknytning til detailhandelen.

Et medlemsskab skal dog i henhold til vedtægterne godkendes af bestyrelsen.

Du kan indmelde dig ved at kontakte Detail-forums sekretariat på info@detail-forum.dk

Vedtægter for Detail-forum

 

VIDSTE DU AT...

BESTYRELSEN I DETAIL FORUM

Dennis Balslev

IKEA A/S

Søren Brogaard

Scandinavian Shopping Center Partners

Helle Busck Fensvig

Arnold Busck Fensvig

Jesper Loiborg

KFI A/S

Jens Thrane-Møller

Marketsquare

Vibeke Qvist

Frederiksberg Centret

Kim Lang Sørensen

NPV

Jan Wentzel

Paw Sko ApS


MEDLEMSLOGIN