Hvad er Detail-forum

Detail-forum er en tværfagligt netværk for ledere i dansk detailhandel og tilknyttede brancher. Dets formål er at orientere medlemmerne om erfaringer og nye tiltag i dansk og udenlandsk detailhandel, samt give dem mulighed for at udveksle synspunkter og erfaringer inden for netværkets rammer.

 

Detail-forum blev stiftet i 1963 under navnet MMM Klubben og har mange aktiviteter, hvor emner af interesse for dansk detailhandel tages op.

 

Detail-forum har en hyppig mødeaktivitet, afholder seminarer og arrangerer studierejser og virksomhedsbesøg i ind- og udland.

 

Netværket har sit eget medlemsblad, Orientering, med nyt om dansk og international detailhandel samt meddelelser til medlemmerne.

 

Detail-forum har p.t. ca. 400 medlemmer, der – målt på omsætning – repræsenterer ca. 80% af dansk detailhandel, fra selvstændige købmænd og specialhandlere til kæder, kooperation, stormagasiner og interesseorganisationer.

 

Et medlemsskab af Detail-forum er personligt, og kontingentet for 2017 er kr. 1.950,00 (ekskl. moms) for et år. Der kan også tegnes et fordelagtigt firma-medlemsskab, hvor 5 navngivne medlemmer koster i alt kr. 6.850,00 (ekskl. moms) om året.

 

Som medlemmer kan optages personer, der har sit virke i eller med tilknytning til detailhandelen.

nbsp;

Et medlemsskab skal dog i henhold til vedtægterne godkendes af bestyrelsen.

 

Du kan indmelde dig ved at kontakte Detail-forums sekretariat på

 

> Vedtægter for Detail-forum