DATO
28. marts 2019

TID
kl. 16.30-17.00

STED
Frederiksberg Centret, Falkoner Alle 21, 2000 Frederiksberg
i centerkontorets lokaler.

Generalforsamling 2019

Så er det tid til Detailforums 56. ordinære generalforsamling, som afholdes i Frederiksberg Centret i centerkontorets lokaler.

Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
  3. Kassereren forelægger regnskabet for 2018
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen: Jacob Bahne Sørensen, Eva Handest, Jan Wentzel og Jesper Loiborg. Alle er villige til at stille op til genvalg.
  6. Forslag til ændringer af vedtægterne:
  • 4. ”Generalforsamlingen finder sted i 1. kvartal hvert år” ønskes ændret til: ”Generalforsamlingen afholdes senest d. 31. maj hvert år”. Herudover ændres ”Detail-forum til Detailforum”.
  1. Eventuelt

Årsrapport vedr. 2018 vil fremgår under medlemssektionen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Detailforum:
Jacob Bahne Sørensen (Bahne), Jens Thrane-Møller (Marketsquare), Jan Wentzel (Paw Sko), Helle Busck Fensvig (Arnold Busck), Jesper Loiborg (KFI), Vibeke Qvist (Frederiksberg Centret), Eva Handest (Danske Shoppingcentre) og Kim Lang Sørensen (NPV)


 
MEDLEMSLOGIN