DATO
23. marts 2022

TID
kl. 15.00-15:30

STED
COWI, Parallelvej 2, 2800 Lyngby
Lokale H0304

Generalforsamling 2022

Så er det tid til Detailforums 59. ordinære generalforsamling, som afholdes i Lyngby hos COWI.

Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
3. Kassereren forelægger regnskabet for 2021
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
Jens Thrane-Møller, Helle Busck Fensvig, Vibeke Qvist Gade, Kim Lang Sørensen og Pia Niemann.Alle er villige til genvalg.
6. Forslag til ændringer i vedtægterne:
Forslag til nye vedtægter er vedhæftet. Der er forslag til ændringer i §§ 1,4,5 og 6. Forslagene omhandler ny adresse, en udvidelse af bestyrelsen fra 5-9 til 6-12 medlemmer samt en præcisering af, at regnskabet teknisk set ikke revideres, men gennemgås af revisoren.
7. Eventuelt

Årsrapport vedr. 2021 samt forslag til nye vedtægter er vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen, som er sendt ud senest 14 dage før afholdelse. Årsrapporten fremgår også under medlemssiden. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Detailforum:
 
MEDLEMSLOGIN