DATO
22. marts 2023

TID
kl. 15.00
(forventet varighed ca. 30 min.)

STED

NPV A/S
Jægersborg Alle 1 A
2920 Charlottenlund

Generalforsamling

Detailforums 60. ordinære generalforsamling

Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
  3. Kassereren forelægger regnskabet for 2022
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen:
    Jan Wentzel, Jesper Loiborg og Thomas Just Rasmussen. Alle er villige til genvalg. Der er mulighed for flere medlemmer i bestyrelsen, derfor vil bestyrelsen gerne foreslå Rikke Wolff stiller op til valg.
  1. Eventuelt

Årsrapport vedrørende 2022 sendes ud til medlemmerne inden afholdelse af generalforsamlingen.


MEDLEMSLOGIN