DATO
28. maj 2024

TID
kl. 15.00
(forventet varighed ca. 45 min.)

STED

Online på Teams

Tilmelding sker til sekretariatet på mail manl@danskerhverv.dk

Generalforsamling

Detailforums 61. ordinære generalforsamling

Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
3. Kassereren forelægger regnskabet for 2023
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til sekretariatet, på mail manl@danskerhverv.dk senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes, altså senest den 7. maj 2024.

Materiale og bilag fremsendes til medlemmerne senest den 14. maj 2024.

 

Tilmelding sker til sekretariatet på mail manl@danskerhverv.dk


MEDLEMSLOGIN