DATO
Aarhus
Fysisk eller online
6. oktober 2020

København
Fysisk
8. oktober 2020

TID
kl. 8.00-16.00

PRIS
3.500,- kr. excl. moms for medlemmer 
4.000,-  kr. excl. moms for  ikke medlemmer
Detailforum eller pej gruppen.
2.300,- kr. excl. moms for  undervisere
1.000,- kr. excl. moms for  studerende

Prisen er inkl. forplejning hele dagen og ekskl. moms 
Faktura fremsendes efter tilmelding.

Tilmeld dig her

STED

Aarhus
Centralværkstedet
Værksmestergade 9
8000 Aarhus C

København
Vandværket
Rabarbervej 2
2400 København NV

New Retail Day`20 - Krisenavigation og klimakamp

Den mest inspirerende retailkonference i 2020 afvikles i stærkt samarbejde mellem Detailforum og pej gruppen, der begge har stået bag succesfulde retailkonferencer gennem flere år.

Heldagskonferencen afvikles både i Aarhus og København med en lang række inspirerende foredragsholdere, der samlet set kommer omkring de største trends, bidrager med værdifuld viden og erfaring og inspirerer til nytænkning.

Dagens emner spænder fra kortsigtet krisenavigation til langsigtet klimakamp og indholder både perspektiv på fremtiden og konkrete initiativer, der løfter alt fra oplevelse i butik til kundeservice online.

I kampen mod krisen og for klimaet udvikler detail og nethandel nye løsninger og tilgange. Deltag på retailkonferencen NEW RETAIL DAY i oktober 2020 og bliv klogere på, hvordan du selv navigerer i det nye farvand.


De klassiske detailhandelsgreb som varer, pris, markedsføring og tilgængelighed er ikke længere nok. Den altoverskyggende globale agenda handler i dag om lige dele krisehåndtering og klimakamp. Bæredygtighedsbegrebet udvides og dækker både samfundsansvar, socialt ansvar og mening i en verden, hvor globaliseringen både har positive og negative effekter.

Det forventes, at aktører i retail tager et ansvar for både det nære og det fjerne, medarbejdere, kunder, samfund og planeten, og dermed har en agenda der handler om mere end kortsigtet profit. Ikke mindst overfor de yngre og kritiske forbrugere, der er fuldt ud omstillingsparate til en ny virkelighed, hvor cirkulær økonomi og ansvarligt forbrug er en selvfølge.

Denne nye virkelighed rummer både trusler og muligheder og kræver stor omstillingsparathed hos både store og små spillere. Deltag i heldagskonferencen New Retail Day 2020 og bliv klogere på de nye krav til din forretning fra dem der allerede er i gang med omstillingen til en ny og mere samfundsansvarlig tilgang til detailhandel og som har forstået at navigere i en turbulent pandemitid.


FOREDRAGSHOLDERE

Herunder er navnene til året retailkonference

International retail trends and cases
Matthew Brown,
Echochamber

Retail with Purpose – the ethical and sustainable future of retail

The future of retail will increasingly be about ‘values’ as well as ‘value’. Whether its food or fashion, consumers want brands with authenticity and integrity, so retailers need to develop and communicate a wider purpose that goes beyond merely selling product.

Retail is at the sharp end of many of the world’s most pressing issues; from sustainability and climate change, to ethical production and consumption. These issues are only going to become more important and brands cannot afford to ignore them. ‘Greenwashing’ will become more evident and unacceptable to consumers, who are desperate to champion brands that have a mission they really believe in.

The good news is that there’s lots of innovation out there! Some innovators are developing new types of products and building stores with a smaller environmental footprint. Others are on a mission to help the world and give back to the community – either through ethical sourcing or charitable giving.

The future of retail with purpose is not only to communicate authentically, but to go deeper with interactive experiences that allow customers to become part of the story.
(begge byer)


Netto version 3.0 og de ambitiøse klimamål
Michael Løve, Salling Group/Netto

Klimakampen er rykket ind i supermarkedskæderne og Netto går forrest med klimamærkning og klimapartnerskab, der skal gøre hverdagen mere klimavenlig for danskerne. Netto har også fokus på opgradering af de fysiske butikker samt gamification af kommunikationen med personalet.
(kun i København)


Klima er en hjertesag hos Coop
Signe Frese, Coop

Den danske dagligvarevirksomhed, Coop, vil med en ny plan sætte en højere standard for klimamål blandt verdens supermarkeds-koncerner – og endda gå længere end regeringens ambitioner er for området.

I 2025 skal CO2-udledningen fra Coops driftsaktiviteter således være reduceret med 75 procent, og i 2030 skal driften være klimapositiv. Coop vil yderligere reducere sin indirekte drivhusgasudledning fra leverandører, transportører og forbrugere, så der reduceres med mere end en million tons årligt i 2030. Det svarer ifølge COOP til mere end to procent af Danmarks nationale klimaregnskab. Planen er udarbejdet i samarbejde med såvel klimaeksperter som Coops 1,8 million medlemmer.
(Kun i Aarhus)


Nye klæder for klassisk design og retail
Ole Kiel,
FDB Møbler

At genoplive historisk møbeldesign, som flere generationer har en holdning om og erfaring med, er ikke nemt. Mere end 33 år efter det sidste møbel blev produceret, er det dog lykkedes at skabe et stærkt og ansvarligt brand, der vokser både hos forbrugerne, i kontraktmarkedet, i butik og på nettet.
(begge byer)


Bæredygtighed – trussel eller mulighed for online?
Peter G. Jørgensen,
Boozt

Onlinehandel er mere bæredygtigt end man lige tror og der er mange praktiske løsninger, der kan implementeres for at begrænse det totale aftryk som online efterlader. Boozt ser bæredygtighed som langt mere end blot PR og politikker, og gør en aktiv indsats for at optimere hele processen uden naive forhåbninger om at kunne redde hele verden.
(kun København)


"Mindre skidt" er ikke godt nok
David Hejgaard, 
Zalando

Zalandos vision er at blive udgangspunktet for mode i Europa. Målet er at samle partnere på tværs af modeindustrien og sammen transformere branchen ved at udnytte platformens størrelse og innovative teknologier.

At drive en bæredygtig forretning er et strategisk fokus for Zalando, og at forbedre virksomhedens egen drift er en vigtig del, men ambitionerne rækker længere: På tværs af hele værdikæden.

Sidste år præsenterede Zalando sin hidtil mest ambitiøse bæredygtighedsstrategi, “do.MORE”, med visionen om at blive en bæredygtig modeplatform med en nettopositiv effekt på mennesker og omverden. Siden er virksomheden blevet CO2-neutral i sin egen drift, leveringer og returneringer. I sit oplæg vil David Hejgaard, Nordisk chef hos Zalando, uddybe, hvordan Zalando tackler branchens bæredygtighedsudfordringer.
(kun Aarhus)


Er fremtidens shoppingcenter et samværscenter?
Lisbeth Wilstrup,
Ro's Torv og Morten Theil, Bocca

RO’s Torv har defineret en overordnet formålsstrategi, som handler om at være andet og mere for lokalsamfundet end et veldrevet shoppingcenter. Det er nu centrets overordnede mål at give noget tilbage til det samfund, de er en del af, og tage et både kulturelt, uddannelsesmæssigt og socialt medansvar for udviklingen.

Strategien skal forstås som en bevægelse over lang tid – og dermed udtryk for en vision, som centret principielt aldrig bliver færdig med.

Kom og hør hvor langt RO’s Torv er nået med deres formålsstrategi når Lisbeth Wilstrup (Centerchef RO’s Torv) og Morten Theil (ejer og adm. dir. på kommunikationsbureauet BOCCA) fortæller om drømme, planer, udvikling og ikke mindst adfærdsændring.
(begge byer)


Klimaansvarlig og bæredygtig detailhandel
Michael Minter,
Concito

Danskerne er blandt verdens mest klimabelastende folkefærd, og vores nuværende forbrug af dagligvarer samt materielle goder som tøj, elektronik og boliginventar giver overtræk på naturens konto. Hvad er meningen med fremtidens klimaansvarlige og bæredygtige detailhandel?
(begge byer)


Forbrugere med mening
Jens Thrane-Møller,
Marketsquare

En dugfrisk undersøgelse kortlægger de danske forbrugeres købsadfærd, samt hvad betydningen af detailhandlens CSR-initiativer er for deres konkrete butiksvalg. Hvad har miljøagendaen skabt af nye krav og forventninger?
(begge byer)


Giver fysisk detailhandel mening?
Per Nyborg,
ICP A/S

Adskillige butikker og butikskæder downsizer eller forlader markedet. Antallet af tomme butikslokaler har aldrig været højere i Danmark. Især E-handelen på udenlandske sites vokser og presser den fysiske detailhandel. Selv om økonomien er velkørende, er forbrugertilliden svagt faldende. Hvad betyder det for butikkernes muligheder for at fastholde deres position og hvad kan de gøre for at overleve?
(begge byer)


Livsfaser og forbrug som strategisk værktøj
Louise Byg Kongsholm,
pej gruppen

Der er gået koks i klassisk segmentering, og der gribes efter alternative og mere givtige måder at beskrive forbrugernes adfærd. I 2007 udgav pej gruppen den første bog om livsfasesegmentering, og siden har modellen været en grundsten i konsulentprojekter og foredrag. En række virksomheder har også tage modellen til sig, herunder Mindshare, der kan bevise, at modellen er mere retningsvisende og forudsigende med hensyn til reelt forbrug end andre segmenteringsmodeller. I marts 2020 udkommer en ny udgave af bogen fra 2007, og de vigtigste pointer præsenteres på Strategikonferencen.
(begge byer)


Retail med mening
Den mest inspirerende retailkonference i 2020 afvikles i stærkt samarbejde mellem Detailforum og pej gruppen, der begge har stået bag succesfulde retailkonferencer gennem flere år. Heldagskonferencen afvikles både i Aarhus og København med en lang række inspirerende foredragsholdere, der samlet set kommer omkring de største trends, bidrager med værdifuld viden og erfaring og inspirerer til nytænkning inden for overskriften retail med mening.

Arrangements partnere:


New Retail Day 2019:


Hovedpartner:

MEDLEMSLOGIN