OM DETAILFORUM

Vi inspirerer, der hvor medlemmerne er…

Vi er synlige, hvor detailhandelen debatteres og videndeles.

Vi afholder relevante arrangementer med fokus på praktik og faglighed i dagligdagen.

Vi understøtter netværk for alle med interesse i detailhandelen.


Detailforum er et tværfagligt netværk, der byder på inspiration til hverdagen for alle med interesse i detailhandel.

Vi afholder inspirerende arrangementer med relevante og gode faglige indlæg og interessante virksomhedsbesøg, hvor du får indsigt i forskellige virksomheders strategier, nye tiltag og erfaringer. Her få du mulighed for at stille spørgsmål og indgå i diskussioner og være en del af et netværk, hvor der er fokus på åbenhed, nærvær og dialog. Vores arrangementer bringer spændende viden og indsigt og på få timer videregives gode erfaringer, som er relevante for alle, som har passion for detailhandel.

De 8-10 eksklusive, årlige virksomhedsbesøg med fokus på detailhandel, shoppingcentre og bymidter er gratis for medlemmer, som ydermere har mulighed for at tage et ikke-medlem med som gæst for 400,- kr (trækkes fra efterfølgende ved indmeldelse). For ikke-medlemmer koster deltagelse ved et arrangement 800,- kr.

Netværket har sit eget medlemsblad, Orientering, med inspirerende nyt fra dansk og international detailhandel samt meddelelser til medlemmerne.

Detailforum har eksisteret siden 1963 og blev stiftet under navnet MMM Klubben

Vore medlemmer er typisk for ledere i detailhandelen og tilknyttede brancher. Vi har ca. 350 medlemmer der, repræsenterer et bredt udsnit af dansk detailhandel, fra selvstændige købmænd og specialhandlere til kæder, shoppingcentre, stormagasiner, interesseorganisationer, leverandører og rådgivere.

Et medlemskab af Detailforum er personligt, og kontingentet for 2023 er kr. 2.300,00 (ekskl. moms) for et år. Der kan også tegnes et fordelagtigt firmamedlemskab, hvor 5 medlemmer koster i alt kr. 8.200,00 (ekskl. moms) om året. Såfremt du ikke selv har mulighed for at deltage til et arrangement, har du mulighed for at give din plads til en kollega.

Du kan indmelde dig her på hjemmesiden eller ved at kontakte Detailforums sekretariat på info@detailforum.dk

Vedtægter for Detailforum


VIDSTE DU AT...

BESTYRELSEN I DETAILFORUM

MEDLEMSLOGIN